Afbeelding bij het artikel Water ...

13 mrt

19.30

Water ...

Stenden
8,- p.p.
Bestel Tickets

Water naar de zee dragen

Het weer wordt steeds extremer. Klimaatverandering staat bovenaan de politieke agenda! 

Water is een thema dat sinds jaar en dag speelt en een oneindige geschiedenis kent. Overstromingen, stijgende zeespiegel of watertekorten, zelfs in onze eigen waterrijke leefomgeving. Twee specialisten op dit gebied geven acte de prĂ©sence. Anco van den Heuvel, Ing Milieukunde en werkzaam bij Rijkswaterstaat en Jord Warmink, fysisch geograaf en werkzaam als universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Enschede. 

Anco is 'verslaafd' geraakt aan waterveiligheid toen hij betrokken raakte bij het projectbureau Zeeweringen in Zeeland. Hij heeft zich bezig gehouden met toetsing en beoordeling van de grote 'kunstwerken' de Haringvliet Spilsluizen en het grootste binnenvaart sluizencomplex in Europa: De Volkeraksluizen. Nu houdt hij zich bezig met toetsen en beoordelen van 'kunstwerken' duinen en dijken. Sinds 2015 maakt hij deel uit van het Landelijk Crisis Expertteam, dat onderdeel is van Watermanagement Centrum Nederland.

Jord Warmink heeft zijn promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Twente. Zijn onderzoek heeft aangetoond hoe nauwkeurig de waterstanden in de Nederlandse rivieren kunnen worden voorspeld. Naast klimaatverandering bleken zandgolven op de bodem van de rivier te zorgen voor de grootste uitdaging om waterstanden nauwkeurig te voorspellen.

De presentatie van Anco richt zich op de geschiedenis van overstromen in Nederland, hoe de nieuwe normering tot stand is gekomen en de invloed van Ir Lely op het Nederland van nu. Ook zal hij ingaan op de dagelijkse praktijk van de weersvoorspelling tot een mogelijke overstroming. 

Jord zal bij zijn presentatie aan de hand van verschillende voorbeelden ingaan op de vraag hoe goed we de effecten van klimaatverandering op riviersystemen eigenlijk kunnen voorspellen en wat dit betekent voor ingrepen in rivierbeheer. 

Zowel Anco als Jord hebben boeiende ervaringen. Anco met twee noodgeulwandbestortingen in het Waddengebied en een tijdelijke oplossing van het incident bij de stuw bij Grave. Jord in samenwerking met studenten bij het ontwerpen van multifunctionele waterkeringen voor de bypass Kampen en de stuw de Haandrik bij Coevorden. Behalve deze uiterst interessante presentaties is er ook een rol weggelegd voor de Waterfabriek Hardenberg.

Al met al een programma om van te 'Watertanden'! 

Bestel Tickets

Al een ticket besteld?

Dan kun je hier je gegevens aanpassen. Je kan daar o.a. je ticket, het aantal deelnemers of je contactgegevens veranderen.

Voor een vaste prijs beleef je:

een inspirerend avondje uit

met vooraf koffie & thee

en een hapje en drankje achteraf