Afbeelding bij het artikel Leefbaarheid en krimp

09 feb

19.30

Leefbaarheid en krimp

8,- p.p.
Bestel Tickets

Aan weerszijden van de grens

De derde en laatste avond georganiseerd in het kader van: 'Kenniscafé maakt kennis met krimp.' 

De avonden zijn opgebouwd van lokaal: de toekomst van de gemeente Emmen. De gemeente die van geen krimp wil weten naar regionaal: Kansen door krimp. Tegenstelling tussen Randstad en Randland naar internationaal: Leefbaarheid en krimp. Aan weerszijden van de grens.

Krimp, het blijft een controversieel onderwerp. De sprekers op deze avond prof.dr.ir. Bettina Bock en dr. Herman Blom, lector bij NHL Stenden Hogeschool, verschillen dan ook op bepaalde punten van mening:

Waar de een het krimp noemt, ziet de ander het meer als een gevolg van het systeem van het land. Waar de een vindt dat er duidelijk beleid van de overheid zou moeten komen, ziet de ander het geklaag over de krimp (krimpindustrie) als een stigmatiserend iets. Waar beiden aangeven dat een gebied niet zielig gemaakt moet worden, zien zij wel ieder een andere aanpak.

Bettina Bock en Herman Blom hebben ieder een eigen kijk op verstedelijking en de gevolgen voor de regio aan weerszijden van de grens.

Lezing Bettina Bock De laatste decennia kenmerken zich door versnelde verstedelijking. Nu al leeft meer dan 50% van de wereldbevolking in de stad en de verwachting is dat dit verder gaat toenemen. Welke gevolgen dat heeft voor het platteland en zijn bevolking verschilt. Gebieden die letterlijk of figuurlijk dichtbij een grotere stat liggen floreren vaak terwijl gebieden die verderaf liggen als minder aantrekkelijk gezien worden en achteruit gaan. Wat doet dat met de bevolkingsopbouw, openbaar vervoer, onderwijs en gezondheidszorg? Bettina Bock geeft een overzicht van deze ontwikkelingen in Nederland en elders in Europa, en zij gaat nader in op de vragen die deze ontwikkeling opwerpt voor beleidsmakers, maar ook voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lezing Herman Blom Is krimp een vervelend verschijnsel? In Nederland doen we er dramatisch over. Je kunt er ook blij mee zijn in een 'vol' land. Over de oostgrens hebben ze niet eens een vergelijkbaar begrip. De discussies daar gaan vooral over 'Fachkräftemangel', oftewel vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dreigen uiteen te lopen. Met dat probleem zijn we in Nederland goed bekend, wel werk en geen werknemers beschikbaar. Door goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kun je een regio uit de put trekken. Dat nu is in de voormalige 'arme Leute Regionen' uitstekend gelukt, terwijl bijvoorbeeld Zuidoost-Drenthe ondanks steun uit Den Haag een probleemgeval is gebleven. Zou de oriëntatie op krimp helpen? Het levert wel geld uit Den Haag en Brussel op, maar dat lijkt niet te werken. Het echte probleem zit in de systemen van arbeidsmarkt en onderwijs. Die zijn helaas moeilijk te veranderen. Hoe nu verder?

De avond wordt geleid door Elly van der Klauw, projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland. Ook zullen vertegenwoordigers van organisaties aanwezig zijn die zich aan weerskanten van de grens onder andere bezighouden met leefbaarheid en krimp.

Bestel Tickets

Al een ticket besteld?

Dan kun je hier je gegevens aanpassen. Je kan daar o.a. je ticket, het aantal deelnemers of je contactgegevens veranderen.

Voor een vaste prijs beleef je:

een inspirerend avondje uit

met vooraf koffie & thee

en een hapje en drankje achteraf