Afbeelding Kenniscafé Special

21 nov 2019

Kenniscafé Special

'Ondernemen om de wereld mooier te maken'

Verslag

Ondernemen om de wereld beter te maken

Samen met Growing Emmen, de gemeente Emmen en NHLStenden is een kenniscafe special op de agenda gezet om aandacht te vragen voor het programma van de Impact days.  De avondvoorzitter Alya Assen vertelt dat Emmen meedoet aan deze landelijke themadagen  met als titel ‘Be Social.Buy Social'.

Jan Willem Wennekes: 'Verbeter de wereld, start een bedrijf'.

Volgens de avondvoorzitter Alya Assen ademt Jan Willem Wennekes (directeur Impact Noord en medeoprichter  BuroBries)  impact-ondernemen. Hij wil impact maken, versnellen, ondersteunen en veroorzaken.  Hij schetst deze avond het ontstaan en de ontwikkeling van impact-ondernemen. Jan Willem Wennekes vertelt over dit groeiend fenomeen, waar vooral millennials belangstelling voor hebben of graag betrokken bij zijn. Door de terugtrekkende overheid en kerk ontstaan kansen voor bedrijven om de wereld te veranderen en te verbeteren. Traditioneel had een bedrijf een economische missie. Dit verandert door nieuwe vormen van ondernemerschap.  

Door een groeiend aantal maatschappelijke en ecologische problemen is de economie ‘zoals we het deden’ niet meer vol te houden. Impact ondernemerschap wil  een positieve bijdrage aan onze maatschappij en leefomgeving realiseren. Misschien is de mooiste omschrijving van impact ondernemen wel activisme in de vorm van een bedrijf. Het is een ‘ het is een schaap in wolfskleren', die met een bedrijf de markt en de wereld wil veranderen. Klagen en demonstreren vinden we niet genoeg. Door het zelf te doen en te laten zien dat het kan, kun je de markt veranderen. Voorbeelden zijn Tonychocolony, Yoni en the DutchWeedburger.  Impactondernemers willen graag gekopieerd worden. Het ‘na-apen' door andere bedrijven is een bewijs van hun gelijk en succes.  En je kunt er gewoon geld mee verdienen!

Er zijn verschillende impactgebieden: arbeid, zorg, duurzaam, sociale cohesie en rechtvaardigheid. De meeste impact-bedrijven voorzien in een behoefte en realiseren meer werknemersgeluk.     Klanten verwachten meer dan alleen winst. Werknemers zijn productiever en verzuimen minder. Vaak is er minder schade aan de leefomgeving en natuur. Jan Willem Wennekes noemt ook Greta Thunberg, zij is een bekende jonge activiste. Wat gaat zij straks doen? Ondernemen? Of behoort zij straks tot de toekomstige generatie die aan de macht is.  Tot slot merkt hij op dat impact de toekomst heeft, het is een groeiend fenomeen. Zijn advies: "Verander de wereld, begin een bedrijf".

Vanuit de zaal komt een vraag over belastingwetgeving gericht op de wijze hoe bedrijven hun belasting afdragen. Jan Willem Wennekes erkent dat dit niet eenvoudig regionaal of landelijk is op te lossen. Grote internationale bedrijven kunnen kiezen in welk land betaal ik mijn belasting, daar kun je nog wel een avond over praten. De avondvoorzitter wijst de vraagsteller op een volgende avond van het Kenniscafe ‘Follow the money’ in februari 2020.

Download hier de presentatie van Jan Willem Wennekes

Annette Verhoef (NHL Stenden): 'Door het te doen, gebeurt het'.

Na de pauze krijgt Annette Verhoef, locatiedirecteur van NHLStenden Emmen, het woord. Zij neemt ons mee in de onderwijswereld en vertelt op welke wijze de hogeschoolstudenten tijdens hun studie worden voorbereid en begeleid op hun toekomst. De hogeschool heeft zeven topopleidingen en staat op de derde plaats in de Keuzegids 2020. Jongeren willen graag in Emmen studeren. Er zijn 35 nationaliteiten vertegenwoordigd.  De missie van de school is werken aan wereldwijze innovatie. De school hanteert een uniek onderwijsconcept: Design Based  Education (DBE). Dat betekent regionaal en internationaal samenwerken, teams van studenten, docenten en onderzoekers werken real-life aan vraagstukken in ateliers en innovatieve ideeën worden getoetst en verfijnd in de praktijk.

Annette Verhoef vertelt ook over onderzoeksprojecten, zoals het ‘brun hussie’, een biobased tiny house, dat samen met het VO (Hondsrug College) werd bedacht. Het is nog geen succes door het gebruik van mensonvriendelijke materialen. Je kunt er nog niet veilig in wonen, de uitdaging om dit mogelijk te maken stimuleert om oplossingen te bedenken. Restaurant Stones, een succesvolle samenwerking met het mbo. De moeite waard om er te gaan eten. En dan nog het Steamlab, de talenten coöperatie, leerbedrijven en het kunststoflab. Door te doen gebeurt het, is het motto. Annette Verhoef sluit af met het benoemen van het doel: de HBO instroom te vergroten en de gediplomeerde uitstroom te behouden voor de regio. Vanuit de zaal komt de vraag of dat haalbaar is Annettes antwoord is diplomatiek: ‘Dat blijft ons doel’.

Guido Rink (wethouder): 'Kom met ideeën'.

De derde spreker is wethouder Guido Rink. Hij wil impact-ondernemen stimuleren en heeft daarvoor in de begroting van 2020 budget opgenomen om te verkennen. Hij noemt de lokale voorbeelden als CodeGorilla, Toolbox en Drentea. Het begint met wat er al is, hoe kun je daar gebruik van maken? Hoe kan de gemeente stimuleren en verbinden?  Hij noemt het programma van de impact-day in Emmen een prima initiatief om kennis te maken met prachtige lokale initiatieven. ‘Ik heb vandaag veel geleerd’.  Hij nodigt ons ui: ‘Kom met ideeën, dan denken wij mee!’

Tot slot vertelt Ayla Assen over de meetup, die op 12 december bij Growing Emmen wordt gehouden. Dan gaat het over ‘doen’. Belangstellenden voor impact ondernemen kunnen dan informatie krijgen over het starten van zo’n onderneming en ervaringen delen. De voorzitter van het Kenniscafe, Sonja van Beveren, bedankt de sprekers en de avondvoorzitter, en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje om nog even na te genieten van deze avond.

 

Foto's