Afbeelding bij het artikel Kansen door krimp

13 nov

19:30

Kansen door krimp

Stenden
8,- p.p.
Bestel Tickets

Tegenstelling tussen Randstad en Randland

Krimp, sommigen willen er liever niet te veel over horen. Maar de demografische ontwikkelingen en voorspellingen laten er geen onduidelijkheid over bestaan: het platteland in West-Europa heeft wel degelijk met bevolkingsdaling te maken. De perifere gebieden in Nederland ondervinden al volop de gevolgen van de bevolkingsdaling en de daarmee samenhangende ontgroening en vergrijzing. De tegenstelling tussen Randstad en Randland wordt in dat opzicht steeds scherper. Krimp is een uitdaging voor de provincie Drenthe. En wat zijn de gevolgen voor de stedelijke centra zoals Emmen?

Op de avond Kansen door Krimp laat Dr. Hans Elshof van CMO Stamm zien wat de krimp nu precies inhoudt voor onze regio. Elshof is data-analist en heeft als motto dat een passende kaart, grafiek of figuur meer zegt dan duizend woorden. Na een master Population Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij gepromoveerd op de bevolkingsdaling van Noord-Nederland.

Na de pauze gaat Dr. Elles Bulder in op de vraag hoe erg het nu eigenijk is, en of krimp alleen een reden is tot zorg of ook nieuwe kansen biedt. Bulder is lector Leefomgeving in Transitie aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij werkt allerminst vanuit een ivoren toren, maar denkt onder meer vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte actief mee over praktische oplossingen en hoopvolle scenario's.

De avond wordt gepresenteerd door Elly van der Klauw, projectleider van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

Dit is de tweede avond van een serie van drie in het kader van het project 'Kenniscafé maakt kennis met krimp', een project dat wordt gesubsidieerd door de Provincie Drenthe.


Bestel Tickets

Al een ticket besteld?

Dan kun je hier je gegevens aanpassen. Je kan daar o.a. je ticket, het aantal deelnemers of je contactgegevens veranderen.

Voor een vaste prijs beleef je:

een inspirerend avondje uit

met vooraf koffie & thee

en een hapje en drankje achteraf