Afbeelding Homeopathie

09 nov 2016

Homeopathie

Een andere kijk op ziekte en gezondheid

Verslag

Voor de een is het een beproefde geneeswijze, terwijl de ander het eerder in de hoek van de kwakzalverij plaatst: homeopathie. Hoog tijd dus om homeopathisch arts en opleider Annette Sneevliet uit het Friese Bakkeveen uit te nodigen voor een uitleg over dit onderwerp.

Sneevliet wilde van jongs af aan arts worden en ging op haar 18emedicijnen studeren. Tijdens haar opleiding liep ze stage in het ziekenhuis, waar naar haar gevoel alle aandacht op de kwalen was gericht en niet op de patiënten. Via een collega kwam ze in contact met homeopathie en dat sprak haar erg aan: ,,Hier speelde de mens ook een rol bij de behandeling.’’ En zo rondde Sneevliet naast haar studie medicijnen ook een studie homeopathie af in België. ,,Maar ik ben in de eerste plaats arts’’, stelt ze.

Volgens haar bestaan er veel misverstanden over homeopathie. ,,Om te weten wat homeopathie is, moet je eerst weten wat genezing is. Is genezing dat je geen klachten mee hebt, dus symptoombestrijding, of is genezing dat je als mens beter in balans komt?’’ Zij stelt dat je met homeopathie de verstoorde balans in een lichaam kunt herstellen.

De grondlegger van de homeopathie de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij ontdekte dat wanneer je een basisstof verdunde met bijvoorbeeld alcohol of gedestilleerd water en het vervolgens schudde, de werkzaamheid beter werd. Volgens Sneevliet is het juist deze verdunning die homeopathie in het verdomhoekje deed belanden. Want soms wordt een basisstof zodanig verdund, dat er volgens de natuurkundige wetten van Newton geen molecuul van de oorspronkelijke stof meer in de verdunning zit. Maar volgens Sneevliet is de wet van Newton inmiddels achterhaald door nieuwe inzichten als quantumfysica en – onlangs nog – de nieuwe zwaartekrachtheorie van wetenschapper Erik Verlinde. Hij stelt dat alle materie in feite informatie is. ,,Het verdunnen en schudden van een basisstof leidt dus eigenlijk tot informatieoverdracht’’, stelt Sneevliet.

De kern van de homeopathie si dat je een stukje ‘informatie’ in het lichaam brengt dat gelijk is aan de ziekte. ,,De enige wet in de homeopathie is dat je het gelijke met het gelijke bestrijdt. Je geeft het lichaam daarmee als het ware zo’n optater, dat het wel in actie moet komen. ’’ Het levert op het oog tegenstrijdige combinaties op. ,,De stoffen in koffie houden de meeste mensen wakker, maar in de homeopathie worden ze juist gebruikt om slapeloosheid mee te bestrijden.’’

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. In de homeopathie bestaan duizenden medicijnen en dat levert vaak een flinke zoektocht op. ,,De kunst is het juiste medicijn te vinden. Een homeopathisch medicijn  moet namelijk passen bij de klacht én bij de persoon. Die medicijnen laten het lichaam zichzelf als het ware herstellen.’’ Dat betekent volgens haar dat een homeopathisch arts een patiënt goed moet bevragen om een zowel een beeld van de klacht als van de persoon te krijgen.

Voor de medicijnen doet de homeopathie een beroep op planten, dieren en mineralen. Elke categorie is geschikt voor andere klachten. ,,Plantaardige medicijnen gaan vaak over sensitiviteit, terwijl dierlijke medicijnen vaak over het survival-mechanisme gaan, het gevoel dat je iets aangedaan wordt.’’

En is de homeopathie dan bij alle ziekten toepasbaar? Sneevliet: ,,Je kunt homeopathie toepassen bij alle ziekten die nog niet onomkeerbaar zijn, waaronder chronische en psychische ziekten. Homeopathie brengt evenwicht op alle niveaus, dus ook op het psychische vlak.’’