Afbeelding Het Drents Museum

13 apr 2022

Het Drents Museum

Een inkijkje in het werk van Harry Tupan

Verslag

Harry Tupan, directeur van het Drents Museum, sloot het tiende seizoen van het Kenniscafé Emmen af. In een enthousiast betoog gaf hij een inkijkje in zijn werk. 

Tupan (1958) is vergroeid met het Drents Museum. Hij ging er na zijn studies museologie. kunstgeschiedenis en archeologie aan de slag als assistent-conservator, werd verantwoordelijk voor het tentoonstellingsbeleid en is sinds 2017 algemeen directeur. 

Het Drents Museum, "sinds 1854"

Tupan gaat eerst in op de ontstaansgeschiedenis van het museum, dat als opvolger van het in 1854 gestichte Provinciaal Drents Museum een van de oudste musea van Nederland is. Het museum is nu een stichting met een budget van 10 à 11 miljoen euro per jaar, waarvan de helft door het museum zelf wordt opgebracht. Het museum is gaandeweg uitgebreid: de voormalige abdijkerk en het neoclassicistische Provinciehuis maken nu deel uit van het museum, dat in 2011 werd uitgebreid met een geheel nieuwe vleugel, met de bijzondere witte trap, ontworpen door architect Erick van Egeraat. In coronatijd werd de nieuwe brasserie aan het museum toegevoegd. 

Blockbusters

Vervolgens behandelt Tupan de grote exposities waarmee het Drents Museum zichzelf op de internationale kaart heeft gezet. Van het Terracottaleger van Xi’an in 2008 (354.000 bezoekers), de eerste blockbuster over de Gouden Eeuw van China, tot de recente tentoonstelling Viva la Frida, over leven en werk van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Ondanks de lange onderbreking door corona trok deze expositie toch nog 140.000 bezoekers. 

Oudste boot ter wereld

Tupan is opgegroeid tussen twee culturen in Hoogeveen, tussen stamppot met spekjes en een Indische rijsttafel, zoals hij zelf zegt. Hij noemt zichzelf een ‘drentofiel’ en vindt dat wij best wat trotser op onze provincie mogen zijn. Iedereen kent het Meisje van Yde, maar wie weet dat de geëxposeerde boomkano van Pesse met een leeftijd van 10.000 jaar de oudste boot ter wereld is? Het museum wil daar meer mee doen en de kano in een breder historisch verband presenteren. De drie pijlers van het museum zijn immers geschiedenis, archeologie en kunst. De kano is niet zo maar een heel oud object, maar vertelt ook iets over de migratie van onze voorouders. “Wel beschouwd zijn wij allemaal vluchtelingen”, zegt Tupan. 

"Cultuur is middel voor dialoog"

Tupan onderstreept dat hij de controverse niet schuwt. Met de tentoonstellingen over China en Iran kreeg het museum van sommigen het verwijt zich te ontwikkelen tot het museum van de foute regiems. “Maar cultuur is een middel voor dialoog”, zegt Tupan dan. De expositie over de omstreden archeoloog Tjerk Vermaning deed veel oud stof opwaaien. Met de aandacht voor de Drentse iconen Harry Muskee en Egbert Streuer werd een nieuw publiek binnengehaald. Er wordt nu nagedacht over een tentoonstelling over Molukkers in Drenthe, “als co-creatie met de vierde generatie” . 

Tentoonstelling over Jannes

Aan toekomstplannen geen gebrek. Op 10 mei van dit jaar opent de volgende grote internationale tentoonstelling ‘In de ban van de Ararat’, de berg waarop de Ark van Noach zou zijn blijven steken. De huidige oorlog in Oekraïne maakt de logistiek daarvan tot een grote uitdaging: de te exposeren voorwerpen komen uit Jerevan in Armenië. In het najaar van 2023 komt er een tentoonstelling over Van Gogh die 140 jaar daarvoor voet op de Drentse bodem zette. De Drentse jaren van Van Gogh worden zwaar onderschat volgens de directeur. Maar de onthulling van de avond is het idee voor een expositie over Jannes, met aandacht voor piraten en woonwagenbewoners. “Dat lijkt me nou leuk”, zegt Tupan. 

Door een technische storing in het gebouw konden de door Tupan getoonde afbeeldingen niet als Powerpoint op het grote scherm worden afgebeeld. Maar via onderstaande link kunnen bezoekers en anderen de plaatjes nog eens goed bekijken.

https://www.canva.com/design/DAE9ArIX1b4/NyhNTQGxbOnKFjz2NnvSSA/view?utm_content=DAE9ArIX1b4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Foto's