Afbeelding Generatie Z

16 jan 2013

Generatie Z

Is Zuidoost-Drenthe klaar voor Generatie Z?

Verslag

Het zijn de werknemers van straks. De ondernemers ook, en de politici: Generatie Z. Ofwel jongeren die tussen 1992 en 2010 zijn geboren. Een generatie die altijd online is, die er eigen waarden en normen op nahoudt. Een generatie ook die al enkele jaren nauwlettend wordt gevolgd door RenĂ© Boender (54) uit Oostvoorne, die er samen met sociaal psycholoog Jos Ahlers een boek over schreef.

Boender praatte een uitverkocht KenniscafĂ© bij over de eigenschappen, wensen en verlangens van de jonge generatie. En over hun omgang met het alom aanwezige internet. Zo wees hij er fijntjes op dat elke Generatie Z'er hem voorafgaand aan zijn lezing in Emmen zou hebben gegoogeld. "Google is voor Generatie Z de derde hersenhelft geworden."

Volgens Boender, die wereldwijd ondernemers adviseert over de toekomstige generatie, is Generatie Z rond 2020 aan zet. Dan volgen de jongeren de babyboomers en de generaties X en Y op en bestormen ze de arbeidsmarkt.

Boenders stelling is helder: je kunt er maar beter op voorbereid zijn, want als je nu afhaakt, haak je nooit meer aan. Dat geldt voor iedereen en op alle gebieden. Generatie Z vraagt om een eigen aanpak, zowel op de arbeidsmarkt als in de politiek en in het onderwijs. Kortom: overal in de samenleving.

Het is volgens Boender een positieve generatie, die erg zelfredzaam is. "Wij pakten vroeger de handleiding bij een nieuw apparaat in huis, voor deze jongeren geldt learning by doing. Zij gaan gewoon aan de slag. Ze zijn heel techno-tolerant."

Ook streven ze naar echtheid en puurheid. Ontbrekende informatie wordt op internet opgezocht. Ze nemen wel informatie van anderen aan, maar gebruiken die vervolgens naar eigen goeddunken. Toch heeft Boender een hoge pet van hen op: "Ik denk dat dit de generatie is die veel van onze huidige problemen gaat oplossen."

Ondertussen blijft het nog wennen aan de nieuwkomers op de arbeidsmarkt, blijkt later op de avond tijdens het forum. Een basisschooldirecteur als Eddie Zinnemers of een ondernemer als Albert Jagt van de Studieboekencentrale krijgt te maken met werknemers die heel anders over de scheiding tussen werk en prive denken dan eerdere generaties en die het normaal vinden om smartphones of tablets onder werktijd ook te gebruiken voor prive-doeleinden. Een kwestie van ethiek en vooral ook van duidelijke afspraken maken, voorspelt Alfred Welink van Distrivers, Drents ondernemer van 2011. Want om Boender te citeren: wie nu niet aanhaakt, haakt voor altijd af.

In aansluiting op dit Kenniscafe hebben Stenden Hogeschool, Lumius en Verhoef & Co in februari en maart een serie masterclasses op touw gezet over Generatie Z. Leer alles over uw toekomstige werknemer, leerling, inwoner of recreant. Het programma is hier te vinden.

Foto's