Afbeelding bij het artikel Ethiek in een digitale wereld. Privacy en social media.

13 feb

19:30

Ethiek in een digitale wereld. Privacy en social media.

Stenden
8,- p.p.
Bestel Tickets

Ethiek in een digitale wereld. Privacy en social media.

Spreker Prof. Jeroen van den Hoven

Privacy heeft alles te maken met ethiek en filosofie. Professor Jeroen van den Hoven, van huis uit filosoof, gaat in op het thema 'ethiek in een digitale wereld'. Hij past dit thema toe op de alledaagse realiteit van Facebook en de andere social media.

Het zal weinigen ontgaan zijn dat sinds mei 2018 een strenge en nieuwe Europese privacywet van kracht is, de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Maar wist u dat privacy een grondrecht is, dat als zodanig benoemd staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in onze eigen Grondwet? Dat grondrecht staat in onze maatschappij ernstig onder druk, met name door de enorme technologische mogelijkheden om data te verzamelen, te analyseren, te delen, te verspreiden en tot in de eeuwigheid te bewaren. De nieuwe privacywet bevat niet voor niks het veelbesproken ‘recht om vergeten te worden’.

Als het over privacy gaat zijn de meest gehoorde dooddoeners ‘Ik heb niks te verbergen’,  ‘Ze weten toch al alles van me’ en ‘Iedereen zet zelf toch alles al op Facebook?’

Op deze avond leert u dat wij mensen gelukkig wel degelijk iets te verbergen hebben, dat de bewering dat ‘ze alles al van me weten’ niet echt een geruststellende gedachte is en – ten slotte – dat er alle reden is om eens even stil te staan bij wat wij allemaal op de social media zetten en hoe dat onze relatie tot elkaar en ook ons wereldbeeld kan beïnvloeden. Bij de onthutsende voorbeelden hiervan put hij uit zijn recente boek Evil online.

Jeroen van den Hoven is Universiteitshoogleraar en Hoogleraar Ethiek en Techniek aan de TU Delft. Hij is permanent lid van de European Group on Ethics die de Europese Commissie adviseert over ethische aspecten van nieuwe technologie. Hij heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van de ethiek van digitale technologie en adviseert verschillende ministeries en overheidsinstellingen op dit punt.


Bestel Tickets

Al een ticket besteld?

Dan kun je hier je gegevens aanpassen. Je kan daar o.a. je ticket, het aantal deelnemers of je contactgegevens veranderen.

Voor een vaste prijs beleef je:

een inspirerend avondje uit

met vooraf koffie & thee

en een hapje en drankje achteraf