Afbeelding Breedtesport versus topsport

14 mrt 2012

Breedtesport versus topsport

Het belang van sport voor Zuidoost-Drenthe

Verslag

 

Een sportief Kenniscaf√©, met als uitgangspunt het Drents Olympisch Plan. Bevlogen schetste programmamanager Hans Derks van Drenthe 2028 hoe sport in dit project wordt gebruikt om overgewicht aan te pakken, leerachterstanden weg te werken en het stoffige imago van Drenthe op te poetsen. Allemaal mooi en aardig, maar dan heb je als provincie om te beginnen bestuurders nodig met passie voor de sport, riposteerde sportcolumnist Jaap Stalenburg fijntjes.
 

Volgens Jan Rijpstra, voorzitter van de Koninklijke verenigingen van leraren Lichamelijke Opvoeding (KLVO), zou al veel gewonnen zijn wanneer gymnastiek op de basisschool een prominentere plek in het lesprogramma zou innemen.
En de amateursportverenigingen? Die hebben niet zoveel op met hoogdravende plannen als Drenthe 2028 om mensen in beweging te krijgen, bleek uit de paneldiscussie. Met gewoon wat praktische hulp zouden zij meer geholpen zijn.


 

Foto's